ternext/jaWeb TV Foto Ga i   leend" conaman="tml">lee" id.ct/nu ">Yml">lee Anketlco Ast="soji Firma Rehb i og:locccog:loccc"/divtex"!-- Üstxbiti --ico"div clas cog:l"!--Logo ve Reklam --icot/"div clas c/"/divtext/"/divtext/"div clas <'reklam_logoyani'>"/divtext/"div clas "/divtext/"div clas ANASAYFAcocolocccog:locccja
 • Moto-Hab
 • Moto-GP
 • Etkinlme="r
 • Yeni Model="r
 • Ymrışlar
 • Son Sayı
 • Yerel Hab
 • Sizden Gelen
 • :locccja
 • TÜM KATEGORİtern:locccja
  cocccccc"/ultext/ja"/divtext/ccogale:alternatediv clas SON DAKİKA"/divtext/ccccext/jaja
  ternatediv clas /"anikleme#onid.csondakikag i">"/divtext/cccccc"div clas 09:31 "/a>"/divt"div>09:17 "/a>"/divt"div>09:08 "/a>"/divt"div>08:13 "/divt"div>21:57 "/a>"/divtcccccccccc"/divtext/cccc"/divtext/ccccccext/cccccc"brx.iog:loccext/ja"/divtex"/divtex"div clas "/divt"div clas "/divt co"div clas "/divtex
  Moto-GPRossi, Aragon'da yarışmaya çalışacak."/divtex
  Moto-GPCe=rad.o, motosme="t dünya şampiyonasında yarış kml"nan ilk kmdın sürücü oldu."/divtex
  Moto-GPSton , Va ncia testiar. MotoGP'ye dönüyor."/divtex
  Yeni Model="rCF Moto 400 NK Muhteşem Perfor="teıara Türkiye’de"/divtex
  Moto-Hab ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİNDE FİNALE KALAN TEK MOTOSİKLET MARKASI CF MOTO!!"/divt"div clas "/divt ccc"div clas <"ortablok="og:loccccccc"div clas <"ortablok_sol"text/jacccc"div clas <"baslmelar">ternatjacccc"div clas <"baslmelar_ust="og:loccccccccc"div clas <"baslmelar_baslme">Yazı Detayı1128 kez okundu"/tdiog:loccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccccccc"/table>"/tdiog:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccc"tr"og:loccccccccccccccc  iondiog:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccc"tr"og:loccccccccccccccc /"aniklemenin_stammetafacebookd:300shae> 0shae> .php?u=nin_tam_zamani-87.html"> ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas Paylaş ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas Tkeetle?url=nin_tam_zamani-87.html"> ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas PaylaşAte_nam?mini=true&url=nin_tam_zamani-87.html"> ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas Paylaş ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas Yazdı ext/cccccccccccccccccccc"div clas /"i clas Yorumlaext/cccccccccccccccccccc"div clas "/divtext/cccccccccccccccccc"/divt"/tdiog:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccc"tr"og:loccccccccccccccc ta pr fr n çalışması hiç yapmmdıyse" cz, ta property="og:image" c.Motor kullanmayı seviyorsunuz. Hatta bu sizy="içy="sevmek < de öte,naam bma tutku. Sürekli model="ri inceliyorsunuz, arkadaşları" czla motor munabbetlcoi yapıyorsunuz. Özel=me="rini bmliyorsunuz. Kimi tter: arkadaşları" czla motosme="t="rinizy="kaç yaptığı" c veya 0-100 km’ye"kaç se"iyede çıktığı" c konuşuyorsunuz. Kendi motorunuzun 100km’ye"kaç se"iyede çıktığı" c ezb e bmliyorsunuz. Peki 100 km h czla giderken"kaç se"iyede durabmleceğini bmliyor musunuz?Eminim en"fazla kaç yaparım denpersi yaptı" cz. Peki n çabuk nasıl dururum denperlcoi yaptı" cz mı? Eğer kararlı bma şekilde ev"t diyemiyorse" cz yazımın devamı" c daha da dikkatli okuge" czı öncoirim. Güzel bma günde keyifli bma sürüş yaptığı" czı düşünün. Yollaa sakin ve keyfiniz y"rfb:a. Rüzgaa yüzünüze yüzünüze vuruyor. Az i ideki bma arabe" c: arkasından bma anda karşı" cza bma pedi ve onu kovalayan köpek yola fı lıyor. Sağda arabe var, solda da kaldı ım. Tek çar niz durmak. Durumla ilk kmrşılaştığı" cz anda beyninizy="emi iar. vücutta bolypeyecan, kalp h czlanması, bmaçok korku"faktö i devreye girsyor. Belki de vücudunuzu kasıyorsunuz. İştenaam burada ihtiyacı" cz ola="ear.m     Bunda ne var demeyin. Bu sadece fr nlp e asılmak anlamı"a gelmsyor. İçy=de çok değişken"var. Motorunuzunaanımak, fr n gücünü bmlmek, fr nlp i sıkma şiddeti ve yönctimini bmlmek, ön i arka fr ni bma=metenkullanabmlmek, bakışı" czı yönctmek, durdukaan sonra düşmemeyi bmlmek...gibi bma çok mmdde sayabmliriz. İçy=izy bmaaz karartmış olabmlirim ancak bunları" üstesind n gelmeknaabi ki de mümkün. Basit bma sı r c var o da eğitim. Ya p bmlinçli bma şekilde o an gelmed n önce o ana çalışmak ve hazır olmak.     Kesin=me=" motosme="ty=iz=" eğitimlp e katılmalısı" cz. Özel=me=" kapalı mlanlarda yapılan eğitimlp de pa pr fr nlper, engel="rden"kaçma gibp günde=me kullanımda çok işy=ize yarayacak konuları pratik yapmm imkanı bulursunuz. Bu eğitimlp i sadece bma pez alge" czı değil, be=ma=m aralıkl">le mlaeak amarar ctme=izy öncoirim. Özel=me=" be=ma=m bma sür" motosme="t kullanmıyorse" cz kleleks="rinizy="zayıflayacağı" c veya alışkanlıkları" cz c unutabmleceğinizp göz ardı ctmeyin.     Bma diğer faktö denkullandığı" cz motosme="ty= değişersi. Motosme="ty=izi değiştirdiyseniz y"ni motosme="ty=iz i denay" c kapalı mlan eğitimlp ini amarar ctme=iz sizy="yararı" cza olacaktır. Bu hem motosme="ty=izi daha iyi aanıyaeak ona ola="hakimsy"ty=izi arttıracak, hem dengünlük sürüşlp de size ihtiyacı" cz ola="kleleks="ri kml"nge" cza yardımcı olecaktır.     ta pr fr n ve kardeşy sayılabmlecek amh=mee="rden"kaçma denperlcoini sadece eğitimlp de yapmm" cza da gerek yok. Diyelim ki eğitimimizi aldık. Hea şeyxbitti mi. Bma daha ki eğitime kadar bma şey yapmmyalım mı? Tabi ki de yapabmlecek çok şey var. Ay" c çalışmaları güv nli olduğuna .m olduğumuz boş bma alanda veya yolda yapabmliriz. Özel=me=" önd n veya arkadan gelen bma araç yok ise kendi=ize bma fr nlper nokaası seçyp pa pr fr n çalışması çalışabmliriz. Veya bma mazgal kapağı"dan veya çyzgi="rden"h czl c kont=a hae>ket="ri ile"kaçma talimlp i yapabmliriz. Ben"her fırsat bulduğumda eğitim="rden"öğrendie="rimi amarar cderim. Hem denamarar amarar. Hatta pa pr fr n çalışması" c arabe içy=de sür"kli yaparım.    Bu yazıda amacım size pa pr fr nlper eğitimi vermeknveya yöntemini anlatmak değil."Za < size öncoim eğitim gibp ciddm bma konuyu bma iki satır bilgiye y=dirgemeye çalışmayın. Eğitime tter: ayı ın ve detaylıca doğru ortamda, doğru kişy eşliğindr eğitim alın. Sonra öğrendie="rinizp günde=me sürüşünüze y"teıtın. Benim amacım konunun öncmini bma pez daha hatırlatmak ve dikkatinizp çekmek. Mutlaka bma pısmı" cz defalarca pa pr fr n çalışması yapmıştır, ama mutlaka bma pısmı" cz da yapmmmıştır. Ancak istinasız"herkesin anid n önüne çıkan bma şey olmuştur. Şu unutmmyalım yolumuz ne kadar kısa olursa olsun motosme="ty= üzerine bmndiğimiz an itiba iar. amh=meeye hazır olmalıy cz. Markası ne olursa olsun tüm motosme="t="r bmaea makina ve tepki i be=ma=m tter:larda değişse bmlengenplde sistemspldir. Ya p yönctilebmlir . Daha iyi yönctmek içy=de bilgili ve eğitim=i olmalısı" cz. Bunun sı" cr c da, sonu da yok. Motosme="t"hakkında okugeya ve öğrenmeye devam!      "/divtext/cccccccccccccccccccccccccccccc"/divt"/tdiog:loccccccccccccccccccccccccccc" data-countermerighl"Z".googlea"/tdiog:loccccccccccccccccccccccccccc <"script/jquery.lazyload.min.js">" clas -button" data-countmenorizn+S-pandata-langmete">"/aa"/tdiog:loccccccccccccccccccccccccccc
  " data-annota4kfU"/divtext/cccccccccccccccccccccccccccccc"/tdiog:loccccccccccccccccccccc"tdi og:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccc"tr"og:locccccccccccccccEtiket="r:og:loccccccccccccccccc"aniklemearama-kelime-ta property=e" coonid.csiyahince"> eta p"/a>escriptioa>cccccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccc"/table>og:loccccccccccc"div clas "/divtext/ccccccccccternatjacccc"div clas <"baslmelar_ust="og:loccccccccc"div clas <"baslmelar_baslme"> Yorumla "/divtext/cccccccccccccccccccccccccc"tablet="tth="100%" borderme0" cel=spacmngme0" cel=paddmngme5"text/cccccccccccccc"tr"og:loccccccccccccccc Yorumunuz gönderildi. "span clas "span clas "/ptexcccccccccccccccccccc"p> "tablet="tth="100%" borderme0" cel=spacmngme0" cel=paddmngme5"text/cccccccccccccccccccc"tr""/tr"og:loccccccccccccccccccc"tr"og:locccccccccccccccccccccog:loccccccccccccccccccccccc"/for=tog:loccccccccccccc"/tdiog:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccc"tr"og:loccccccccccccccc"tablet="tth="100%" borderme0" cel=spacmngme0" cel=paddmngme5"text/cccccccccccccccccccc"tr"og:locccccccccccccccccccccYapılan Yorumla Hiç yorum yapılmmmış."/tdiog:loccccccccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccccccccc"/table>"/tdiog:loccccccccccccc"/tr"og:loccccccccccc"/table>og:loccccccccccc"googleapi func4kfU puan_ite_(id){ex $.ajax({ex /jqu:'POST',og url:'puan-tml" /ite_-'+id+'rd" c',og success:func4kfU(){co $("#p_a_"+id).attr("//a2,s/resis/1407529998_Black_ThttpsUp_kirmizi pnon)co }co }) co ex }co func4kfU puan_eks_(id){ex $.ajax({ex /jqu:'POST',og url:'puan-tml" /eks_-'+id+'rd" c',og success:func4kfU(){co $("#p_e_"+id).attr("//a2,s/resis/1407529998_Black_ThttpsDown_kirmizi pnon)co }co co })ex }co cc".googleapiccjacccccccccc"div clas "/divtext/ccccccccccternatjacccc"div clas <"baslmelar_ust="og:loccccccccc"div clas <"baslmelar_baslme"> Diğer Yazıla HIZLI GİTMEK! AMA NE KADAR HIZLI?"/divtex cocccccccccccccccccccccccc"/divt"/a>Motorcunun Şeytteı "EGO""/divtex cocccccccccccccccccccccccc"/divt"/a>İki Teknide, İki Mutlu Yüz; Artçıara Seyanat "/divtex cocccccccccccccccccccccccc"/divt"/a>cccccccccccccc"div clas "/divtext/ccccccccccternatja"div clas <"sbaslmelar_ust="og:loccccc"div clas <"sbaslmelar_baslme">Öne Çıkr:larRossi, Aragon'da yarışmaya çalışacak.Ce=rad.o, motosme="t dünya şampiyonasında yarış kml"nan ilk kmdın sürücü oldu.Ston , Va ncia testiar. MotoGP'ye dönüyor.CF Moto 400 NK Muhteşem Perfor="teıara Türkiye’deccccccccternatja"div clas <"kbaslmelar_ust="og:loccccc"div clas <"kbaslmelar_baslme">ext/cccccccc
  ext/cccccccccc"div clas <"baslmelar_akon="ext/cccccccccc"extecptnin, Tgazete" lbar.="="tth:150px= onChang, Tgazete_gostxr(this.va ue)="og:locccccccccccGazete SeçinAkşamCumhursy"tDünyaFanatmeFotomaçGüneşHürrsy"tMilli GazeteMilliy"tPostaRmdikalSabahSözcüStarTakvimTarafTercüge"TürkiyeVakitVate"Yeni AsyaYeni Şafakescriternatja"div clas <"baslmelar_ust="og:loccccc"div clas <"baslmelar_baslme">Son Sayım cz"/divtext/cccc:loccccccc"googleapi $(".egazete_sayfalar").hovxr(func4kfU(){co $(this)/="t("opacmty", 0.5);ex },func4kfU(){co $(this)/="t("opacmty", 1);ex });ex $(".egazete_t"text").hovxr(func4kfU(){co $(this)/="t("opacmty", 0.5);ex },func4kfU(){co $(this)/="t("opacmty", 1);ex });ex c".googleapiccjacccccc"div clas "/divtext/cccccclee --icot/cc"div clas <"kirmizibaslmelar">ternatja"div clas <"kirmizibaslmelar_ust="og:loccccc"div clas <"kirmizibaslmelar_baslme">Yaz">lee :loccccc"div clas <"yml">_buton="i i">/"anikleme#onid.cyml">g i">"/divtext/cccccc_pe="text="og:loccccccccccc"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"Zamanı iodivtex cc"div clas <"yml">_saat"> 21-08-2017_baslme">HIZLI GİTMEK! AMA NE KADAR HIZLI?"/divtex ccext/cccccccccccccccccccc"/a>"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZYusuf Gürkri_saat"> 21-08-2017_baslme">Yusuf'la Hea Şey Yolunda (Bölüm3)"/divtex ccext/cccccccccccccccccccc"/a>"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZMurat Bozkuş_saat"> 21-08-2017_baslme">Motosme="t"Eh=my"ty mi?"/divtex ccext/cccccccccccccccccccc"/a>"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZAykut Şahii_saat"> 21-08-2017_baslme">Yazın Dikkat Edilersi Gereken Sıvıla "div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZNeslm Avcı_saat"> 21-08-2017_baslme">Öagülü Saçlaeım ve İki Tekniim "div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZMümtaz Pak_saat"> 21-08-2017_baslme">Ruh Taşıyan Markalar"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZAsl c Kafkas_saat"> 15-08-2017_baslme">KOMŞU KAPISI THASSOS "div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZAlpaslan APAK_saat"> 24-02-2017_baslme">Fu" tter: c keyif tter: c KDV, ÖTV ve dövize rağmen "div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZSedat Güvei_saat"> 24-02-2017_baslme">Oturuş Ve Sürüş Pozisyonu"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZRahmi Barutçu_saat"> 22-02-2017_baslme">Fu" da Dikkat Edilecek Hususlar"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divt"div clas <"yml">_kutu="_ ">_mdi"ZAli Ekber Ekici_saat"> 22-02-2017_baslme">Yakıt Deposu Paslanması: c Önlper"div clas "/divtext/ccccccccccccccccc"/divtcccccccccccpiccjacccccc"/divtext/ccccccccext/cccccccccccccccext/cccccclee bitiş --icot/t//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ext/cc